องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง้พื่อการเกษตรภายในตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลหนอแวงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติ เมรุวัดเทพวิสุทธาราม ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน หมู่่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติ เมรุวัดเทพวิสุทธิธาราม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 1 และ บ้านโคกกลาง หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนชาด ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล หมู่ 1 และหมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.16(สายนานายกันต์ มะลิไมย์) และบ้านพรสวรรค์ ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงคำพัฒนา ม.11และหนองแวง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.9 บ้านโนนชาด ม.8 บ้านสร้างแก้ว ม.13 และบ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงกการคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.139-184 สายรอบหนองคูทด(หนองน้ำเฉลิมพระเกียรติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่.14 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักปลัด อบต.หนอแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 99
1 - 20 (ทั้งหมด 271 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง