องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.16(สายนานายกันต์ มะลิไมย์) และบ้านพรสวรรค์ ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงคำพัฒนา ม.11และหนองแวง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.9 บ้านโนนชาด ม.8 บ้านสร้างแก้ว ม.13 และบ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่.14 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บ อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล จำนวน 2 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ถนน คสล. สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1- บ้านหนองขาม หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง อ่างล้างหน้า แปลงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ศพด.ดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.แบบผ่าซีก บ้านหนองแวง 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 238 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12