messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นายธีรยุทร ภูขันซ้าย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-1686015
นายภาณุวัฒน์ ปุณขันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 095-1698254
นายวัฒนา พรดอนก่อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 095-1833871

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง