องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญญามาศ ศรีดามาตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-3582865
นายมงคล โยธารินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-4516544
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ไผ่พูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 080-1691553
นางสาวโชติกา การเลียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-9235987
นางสาวนิภาภรณ์ บุตรศรีรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 064-2529245
นางสาวยิ่งรัตน์ สระแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 088-5621153
นางอรอุมา เขจรรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 087-9739675
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย