องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
นางสาวฐิติพร ดลวาส
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-9939394
นายมงคล โยธารินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 085-4516544
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ไผ่พูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 080-1691553
-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : -
นางสาวนิภาภรณ์ บุตรศรีรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 064-2529245
นางสาวยิ่งรัตน์ สระแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 088-5621153
นางอรอุมา เขจรรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 087-9739675
นายประกาศิต ภูบรรทัด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0970763598


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง