องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
-
นักบริหารงานช่าง
โทร : -
นางสาวพชิรารัชต์ ดิศวัฒน์ภาคิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 080-1635414


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง