องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
นายสำเนียง จันทะวิชัย
นักบริหารงานช่าง
โทรศัพท์ : 081-2612055
นางสาวพชิรารัชต์ ดิศวัฒน์ภาคิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 080-1635414