messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายนิยม โยหาสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 091-8628083
ร้อยตรีจรูญ ฉายประดิษฐ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 061-1392072
นายทองพูน โพธิมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 083-6010041
นายทองอ่อน หนองโสดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 089-5762232

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง