องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder จดหมายข่าว อบต.หนองแวง
photo พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 18
photo ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 9 ต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 14
photo ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 ต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 18
photo แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ชาวหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 15
photo กิจกรรมออกกำลังกาย
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 8
photo ประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 19
photo โครงการปรับสภาพบ้านคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 8
photo กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 10
photo สำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 39
photo รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 47
photo จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 34
photo ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 38
photo สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 35
photo ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 44
photo โครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนต โมเดล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 30
photo มอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบเหตุวาตภัยพายุฤดู poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 28
photo รับ-มอบ เตียงสำหรับผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 31
photo ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยใน โค กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 29
photo สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัสติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 28
photo ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสมเด็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2