องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ตารางออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย โค-กระบือ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับอบต.หนองแวง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ITA 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview271
photo ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview81
photo รณรงค์ให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือซ้อนจักรยานยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
photo กำหนดการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโค-กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75

folder ประกาศจาก อบต.
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview68

camera_alt ภาพกิจกรรม
สานฝันบัณฑิตน้อย 2566 [15 มีนาคม 2566]
มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดกาฬสินธุ์ 2566 [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจสุขภาพฟัน อุดฟัน ให้กับเด็กนักเรียน 2566 [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ [3 กุมภาพันธ์ 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.16(สายนานายกันต์ มะลิไมย์) และบ้านพรสวรรค์ ม.10 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.9 บ้านโนนชาด ม.8 บ้านสร้างแก้ว ม.13 และบ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงคำพัฒนา ม.11และหนองแวง ม.7 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่.14 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview58

folder จดหมายข่าว อบต.หนองแวง
photo พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview18
photo ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 9 ต.หนองแวง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview14
photo แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ชาวหนองบัวลำภู grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview15
photo ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 ต.หนองแวง grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview18
photo ประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview19

folder คำสั่ง อบต.หนองแวง
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75

folder เลือกตั้งท้องถิ่น2564
photo ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สภา.อบตและนายก อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ผ.ถ.ส.ถ.3.1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72

image ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ITA 2565 AA [25 มกราคม 2566]