messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview329
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview89
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview86
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview80
ประกาศ รายชื่อผู้มายืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview12

play_arrow ประกาศจาก อบต.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview6

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุม ขับเคลื่อนจริยธรรมภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567[10 เมษายน 2567]
สานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566[20 มีนาคม 2567]
กองทุนธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง[18 มีนาคม 2567]
ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ 2567[8 มีนาคม 2567]
 
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.139-158 สายสร้างท่อ บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3- บ้านโพนสวาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ 10 สายข้างบ้านนายสมจิตร ค้อนดี
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview5
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12 จำนวน 2 สาย
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2567 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12 สายซอยนางวิไล ภูผายาง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12 สายซอยวิไล ภูผายาง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview4

folder จดหมายข่าว อบต.หนองแวง
จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview24
จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview25
จัดประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ( Performance Agreement : PA) พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview25
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview15
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview37

play_arrow คำสั่ง อบต.หนองแวง
เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

play_arrow เลือกตั้งท้องถิ่น2564
ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1560
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สภา.อบตและนายก อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
ผ.ถ.ส.ถ.3.1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1276

image ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ITA 2565 AA[25 มกราคม 2566]
 

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง