องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ดาวน์โหลดเอกสาร
insert_drive_file LLS1301-1399End
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file LLS1201-1300
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file LLS1101-1200
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file LLS1001-1100
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file LLS901-1000
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file LLS801-900
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file LLS701-800
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file NT1301-1823END
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file YaoYe 1-575
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file งานป้องกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ-จนท.ท้องถิ่น-ฉ.2-2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น-ฉ.3-2559 ระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file มท 0808.2/ว 1797 หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3098
insert_drive_file มท 0808.2/ว 2709 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1474
insert_drive_file กส 0023.2/ว 843 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file กส 0023.2/ว 1357 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file MP 1-1706 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ครรมพีวีถีเชืยน2101-2448 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง