องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ดาวน์โหลดเอกสาร
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ-จนท.ท้องถิ่น-ฉ.2-2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น-ฉ.3-2559 ระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file มท 0808.2/ว 1797 หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1026
insert_drive_file มท 0808.2/ว 2709 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 796
insert_drive_file กส 0023.2/ว 843 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file กส 0023.2/ว 1357 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file Monster Paradice1-1706
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คัมภีร์วิถี2101-2448 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file CSG401-500
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file CSG301-400
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file CSG201-300
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file CSG101-200
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file CSG1-100
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file กส 0023.2/ว 1777 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 5/2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file กส 0023.2/ว 2103 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1