messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
ปลัด อบต.หนองแวง
โทร : 089-5762232
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
ปลัด อบต.หนองแวง
โทร : 089-5762232
ITA
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ที่รูปภาพด้านล่างนี้⬇️)


image ป้ายประชาสัมพันธ์
Do & Don ts 2024
No Gift Policy 2024
No Gift Policy 2024
zero tolerance 2024
One Stop Service : OSS
No Gift Policy 2023
ITA 2565 ระดับ AA 97.56
รณรงค์ให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือซ้อนจักรยานยนต์
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุม ขับเคลื่อนจริยธรรมภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567[10 เมษายน 2567]
สานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566[20 มีนาคม 2567]
กองทุนธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง[18 มีนาคม 2567]
ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ 2567[8 มีนาคม 2567]
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview329
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview89
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview86
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview80
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview47

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายนิยม โยหาสิทธิ์
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 091 8628083
นายนิยม โยหาสิทธิ์
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 091 8628083
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ
play_arrow มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้3,595
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)86,503
ทั้งหมด 280,000


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง