องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file การอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชุม พนักงานประจำเดือน
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 10
photo Do & Don ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม การเสริมสร้าง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองแวง 66
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 8
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง