องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1