องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file การมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การกำหนดงานและการมอบหมายงานในหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบประจำหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file กำหนดงานและการมอบหมายงานในหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แต่งตั้งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file กำหนดงานและมอบหมายงานในหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file กำหนดงานและมอบหมายงานในหน้าที่กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file กำหนดงานและมอบหมายงานในหน้าที่กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file กำหนดงานและมอบหมายงานในหน้าที่กองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file กำหนดงานและการมอบหมายงานในหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file กำหนดงานและการมอบหมายงานในหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.สวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง