องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานการประชุมสภา อบต.
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครั้งแรก ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 งบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 งบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 งบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 งบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 งบประมาณปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 งบประมาณปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3