ชื่อเรื่อง : ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

ชื่อไฟล์ : 4ryeKIQFri30236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้