องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 84
คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน-การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 84
คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 142
คู่มือการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 77
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 1533
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 81
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 123
คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 425
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 83


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง