องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2566 คร้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง