องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
photo รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานผลระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1